Efter generalforsamlingen 16. maj 2018 ser bestyrelsen således ud (bestyrelsen konstituerer sig på sit møde i juni måned):

Fung. formand:
Peter Simoni
 
Fung. kasserer
Berit Trærup 
 
Sekretær:
 
Bestyrelsesmedlemmer
Hans Ole Bertelsen
Lene Bendrup
Christoffer V. Kristensen
Jan Boysen
Helle Engelbret
 
Suppleanter
Janus Lynggaard (1. supp.)
Julie Petterson (2. supp.)
 
 
Referat generalforsamlinger:
 
Banner