Generalforsamling 2022

Generalforsamling 2022

maj 2, 2022 Slået fra Af admin

Studio 73 indkalder til ordinær, årlig generalforsamling

Tirsdag den 24. maj kl. 19 på Studioscenen, Baungårdsvej 2, 6600 Vejen 

Forslag , der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. 

Dagsorden  iht. til foreningens vedtægter:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Økonomisk beretning

4. Fastsættelse af kontingent

5. Behandling af indkomne forslag

6. Valg af bestyrelse

 På valg er:    

      Christoffer Vindbjerg (genopstiller) 

      Lene Thomsen (genopstiller)

      Majbritt Simoni (genopstiller)

7. Valg af suppleant

 På valg er: 

      Morten Larsen (genopstiller)

8. Valg af revisor

9. Valg af revisorsuppleant

10. Eventuelt

Bemærk 1:  Stemmeret  på generalforsamlingen har tilstedeværende medlemmer over 16 år, der har været medlem af foreningen i mindst 6 måneder, og ikke er i kontingentrestance. 

Bemærk 2:   Kandidater til bestyrelsen kan opstille direkte på generalforsamlingen, men skal have været medlem af foreningen i mindst 6 mdr. før generalforsamlingen.

Med venlig hilsen og på bestyrelsens vegne