Generalforsamling

admin maj 9, 2023 0

Generalforsamling

Studio 73 afholder generalforsamling 16. maj 2023 kl- 19 på Studioscenen
Forslag, der ønskes behandlet/vedtaget på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde skriftligt mindst 8 dage før generalforsamlingen.

Dagsorden i henhold til foreningens vedtægter:

1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning
3. Økonomisk orientering og fremlæggelse af det reviderede regnskab
4. Fastsættelse af kontingent
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af bestyrelse
7. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
8. Valg af revisor
9. Valg af revisorsuppleant
10. Eventuelt

Kandidater til bestyrelsen skal være fyldt 18 år, og have været medlem af foreningen i mindst 6 måneder før generalforsamlingen.

På ordinært valg til bestyrelsen er:
Berit Trærup (modtager genvalg)
Gitte Møller (modtager genvalg)
Marianne Holst (modtager genvalg)
Uffe Nørgaard (modtager genvalg)

Morten Larsen ønsker ikke genvalg som bestyrelsessuppleant, hvorfor der skal vælges 2 suppelanter denne gang. Birgit Feddersen modtager valg.

Category: