Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer, sekretær og andre, efter bestyrelsens ønsker, faste poster.
Foreningen tegnes af formanden, kassereren og èt ekstra bestyrelsesmedlem.
Bestyrelsen udarbejder budget inden en aktivitet igangsættes. Bestyrelsen bør hver sæson tilstræbe at der er aktiviteter, som muliggør at alle aktive medlemmer bliver beskæftiget.
Bestyrelsen bør sikre, at foreningen er repræsenteret på generalforsamlinger i organisationer, som foreningen er medlem af.
Bestyrelsen udpeger forestillingsleder, som er højeste myndighed ved opsætning af forestillinger. Under indstuderingen af et stykke er de medvirkende forpligtiget til at udføre de opgaver (dramatiske og praktiske) de påtager sig under instruktørens og forestillingslederens anvisninger.

Konstitution:

Formand:
Christoffer V. Kristensen
Kasserer
Marianne Holst 
Sekretær:
Lene Bendrup

Bestyrelsesmedlemmer

Gitte Foli Møller

Berit Trærup

 

Uffe Nørgaard 
 

Majbritt Skovbjerg 

Suppleanter

Birgit Feddersen (1. supp.)

 

Martin Per Møller (2. supp.)

Referat bestyrelsesmøder

2024

Generalforsamling

Generalforsamling har fået sin egen side